Serie Öst

 

Regler m m » 2010 års Serie Öst »

 

Regler Serie Öst

 

 

Klasser :  Saloon Production 1/24

                Körs enligt sveslots regler men med följande ändringar:

1.      Även föregående års karosser är godkända

2.      Ankare märkt S16D & RS16D är även tillåtna

                 Det är tillåtet att meka och smörja hela tiden.

                Körs både junior och senior tillsammans men med separata  resultatlistor

                               

                 Saloon Production besiktas på nedsänkt platta

   

  

               Box 12

               Körs enligt sveslots regler

               Det är tillåtet att meka och smörja hela tiden

               Körs endast i en klass ( junior och senior tillsammans och endast en resultat lista )

               Box 12 besiktas på vanlig platta

 

 

 

              Saloon Standard  16D:

              Denna klass köres på 10 v och är för juniorer.

              Chassi :  Champion och Parma (flexi I, II, III, IV,V ) m. fl. inga ändringar får göras.Kabel hållare

              och nålrör får dock monteras.

              Motor :   Parma # 501  får endast renoveras med originaldelar av förarna själva , med viss hjälp

              om  syftet är att lära föraren.  ( ankare death star # 501T )

              Kaross :  två eller fyra dörrars kaross från Betta, Easy Slot, BPA, Parma m.m.

              Förarinsats är inget tvång.

              Inga detaljer får klippas bort t.ex. kofångare, bakljus etc.

              ( detta gör att måtten blir ungefär som i Production 1/24 men det blir  enklare att  klippa karossen )

              Bilens mått : Frigång 0.8 mm.  Bredd 83mm

 

              Handtag : Det får ej finnas några inställningsmöjligheter t.ex. bromsjustering, choke m.m

              Om föraren ej har tillgång till ett enkelt handtag får avancerat handtag användas om det visas upp

              vid besiktningen med choke & bromsjustering m.m. avstängda och med en tejp över reglagen.

             

 

      Saloon Production 1/24  körs med 1 minut varvtids kval och sedan finaler direkt . 6 ¤5min alt.8 ¤5min.

      Ev. kan Round Robin användas i de två sämsta finalerna.

      Vid tidsbrist kan körtiden ändras till 3 eller 4 minuter.

  

     Saloon Standard 16d & Box 12  körs med 1 minut  varvtidskval och heat 6¤2 min ( eller. 8¤2 min )

     Förarna delas efter kvalet in i semi, kvart ev 1/8 finaler  beroende på deltagar antal, där de sedan har

     möjligheten att avancera i tävlingen.

 

     Om en förare ska köra igen direkt efter avslutat heat ges max 5 min. förberedelse tid.

     Man får endast ställa upp i en Saloon klass !

    

     Efter besiktningen tages bilarna in av tävlingsledningen, som sedan ställer dem på förar rakan innan  

     kvalet. Efter kval behåller förarna bilarna.

   

 

    Första start ska ske senast kl. 10.00 . Sedan kvalar alla klasser efter varandra.

     Körordningen är följande 1: Saloon Standard 16D   

                                              2: Saloon Production

                                              3: Box 12 .

   Tävlingsledningen ska ha som mål att tävlingen ska vara slut 20.00

 

    Ändring av körtider i Saloon Production och indelningen efter kvalet i Saloon Standard & Box 12

    Ska finnas anslaget när fredags träningen börjar.

 

 

   Serie Öst körs 2010 i fem deltävlingar . ( fem st. med Saloon & fyra st. med Box 12, i Åtvidaberg körs ej

    Box 12 )

 

   Poängräkning görs enligt bilaga. Årets tre bästa tävlingar räknas sedan samman och en total segrare

   koras i varje klass.

  

    Arrangörsklubbar bidrar med cirka 250 kr till pokaler till de tre första i varje klass totalt.

    Start avgift : 50 kr för seniorer & 30 kr för juniorer per klass.

 

    En st. Open 12 tävling arrangeras i Åtvidaberg.